Welkom bij TOP FOOD GROUP

Top Food Group missionTop Food Group is een overkoepelende aankoopgroepering van drie sterke partners in food en non-food producten voor de professionele Horeca-uitbater.  Interfrost Foodservice, Ispc International en Resto-Frit zijn de drie stichtende leden met een uitgesproken gemeenschappelijke toekomstvisie.

De samenwerking is naast de bundeling van aankoopkracht eveneens een uitgebreid netwerkplatform. De uitwisseling van kennis, knowhow  en jarenlange expertise in de sector resulteert in positieve synergieën in het belang van de eindconsument.

Top Food Group wil in de Belgisch-Luxemburgse Horeca-markt  het onderscheid maken door een krachtig gecentraliseerd aankoopbeleid.

Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden van Top Food Group  een omzetcijfer van ruim een half miljard euro waarmee ze een sterke positie in de Foodservice Sector veroveren.